Lär dig PPC-termer, budstrategier och bästa praxis för att skapa effektiva annonser på Google Ads.

I den här guiden får du veta hur du börjar annonsera på Google. Vi tar upp funktioner som är specifika för plattformen och lär dig hur du optimerar dina kampanjer för att uppnå bästa möjliga resultat med dina annonser.

Vad är Google Ads?

Google Ads är en plattform för betald annoNsering som ingår i en marknadsföringskanal som kallas pay-per-click (PPC), där (annonsören) betalar per klick eller intryck (CPM) på en annons.

Google Ads är ett effektivt sätt att få kvalificerad trafik, eller lämpliga kunder, till ditt företag som söker efter produkter och tjänster som liknar dem du erbjuder. Med Google Ads kan du öka trafiken på din webbplats, få fler telefonsamtal och öka antalet besök i butik.

Med Google Ads kan du skapa och dela annonser (via både mobil och dator) bland din målgrupp. Som ett resultat av detta kommer ditt företag att visas på sökmotorns resultatsida (SERP) vid den tidpunkt då dina idealkunder söker efter produkter och tjänster som dina via Google Search eller Google Maps.

På så sätt når du din målgrupp när det är meningsfullt för dem att stöta på din annons.

Annonser från plattformen kan även spridas i andra kanaler, inklusive YouTube, Blogger och Google Display Network.

Med tiden kommer Google Ads också att hjälpa dig att analysera och förbättra annonserna för att nå ut till fler personer så att ditt företag kan nå alla dina mål för betalda kampanjer.

Oavsett storlek eller tillgängliga resurser,  kan du skräddarsy dina annonser så att de passar din budget. Med Google Ads-verktyget kan du hålla dig inom ditt tak och till och med pausa eller stoppa dina annonsutgifter när som helst.

Är Google Ads verkligen effektivt? För att svara på detta kan vi ta hänsyn till några statistiska uppgifter:

Google Ads har en klickfrekvens på nästan 2 %.
Displayannonser ger 180 miljoner visningar varje månad.
För användare som är redo att köpa får betalda annonser på Google 65 % av klickarna.
43 % av kunderna köper något de sett i en YouTube-annons

Varför ska man annonsera på Google?

Google är den mest använda sökmotorn med över 5 miljarder sökfrågor varje dag. Plattformen har funnits i nästan två decennier, vilket ger den en viss senioritet och auktoritet när det gäller betalda annonser.

Google är en resurs som används av människor världen över för att ställa frågor som besvaras med en kombination av betalda annonser och organiska resultat.

Hundratusentals företag använder Google-annonser för att marknadsföra sina företag, vilket innebär att även om du rankas organiskt för en sökterm så hamnar dina resultat längre ner på sidan under dina konkurrenter.

Om du använder PPC för att marknadsföra din produkt eller dina tjänster bör Google Ads vara en del av din betalda strategi – det finns inget sätt att undvika det.

Undvik breda sökord

Du måste verkligen hitta rätt för dina nyckelord, och det är därför som testning och justering bör vara en del av din strategi. Om dina sökord är för breda kommer Google att placera din annons framför fel målgrupp, vilket innebär färre klick och högre annonsutgifter.

Granska vad som fungerar (dvs. vilka nyckelord som genererar klick) och justera dem för att bäst matcha dina annonser med din målgrupp. Du kommer troligen inte att få mixen rätt första gången, men du bör fortsätta att lägga till, ta bort och justera nyckelord tills du gör det.

Sätt inte in irrelevanta annonser

Om din annons inte matchar sökarens avsikt får du inte tillräckligt många klick för att motivera dina annonsutgifter. Din rubrik och annonstext måste matcha de sökord du bjuder på, och den lösning som annonsen marknadsför måste lösa den smärta som sökaren upplever.

Det är en kombination som kommer att ge de resultat du söker, och det kan bara vara några få justeringar bort. Du har möjlighet att skapa flera annonser per kampanj – använd den här funktionen för att split-testa vilka annonser som fungerar bäst. Eller ännu bättre, använd Googles funktion för responsiva sökannonser.

Höj ditt kvalitetsresultat (QS)

Ditt kvalitetsvärde (QS) är det sätt på vilket Google bestämmer hur din annons ska rankas. Ju högre din QS är, desto bättre är din placering på sökmotorns resultatsida (SERP). Om ditt kvalitetsbetyg är lågt får du färre tittare på din annons och färre chanser att konvertera. Även om Google låter dig veta ditt kvalitetsresultat är det ditt ansvar att förbättra det.

Optimera annonsens landningssida

Dina ansträngningar bör inte stanna vid annonsen – användarupplevelsen efter ett klick är lika viktig.

Vad ser användaren när han eller hon klickar på din annons? Är din landningssida optimerad för konverteringar? Löser sidan din användares problem eller svarar den på deras fråga? Din användare ska uppleva en sömlös övergång genom konverteringsprocessen.

Google Ads-termer som du bör känna till

 1. AdRank
 2. Budgivning
 3. Typ av kampanj
 4. Klickfrekvens
 5. Konverteringsgrad
 6. Display Network
 7. Tilläggsannonser
 8. Nyckelord
 9. PPC
 10. Kvalitetspoäng
  Dessa vanliga termer hjälper dig att konfigurera, hantera och optimera dina Google Ads. Vissa av dessa termer är specifika för Google Ads, medan andra är allmänt relaterade till PPC. Oavsett vilket behöver du känna till dem för att kunna driva en effektiv annonskampanj.

Annonsrankning (AdRank)

Annonsrankning avgör din annonsplacering. Ju högre värdet är, desto bättre rankas du, desto fler blickar riktas mot din annons och desto större är sannolikheten att användare klickar på din annons. Din Annonsrankning bestäms av ditt maximala bud multiplicerat med din kvalitetsresultat.

Budgivning

Google Ads bygger på ett budgivningssystem där du som annonsör väljer ett högsta budbelopp som du är villig att betala för ett klick på din annons. Ju högre bud, desto bättre placering. Du har tre alternativ för budgivning: CPC, CPM eller CPE.

CPC, eller kostnad per klick, är det belopp du betalar för varje klick på din annons.
CPM, eller cost per mille, är det belopp du betalar för tusen annonsvisningar, det vill säga när din annons visas för tusen personer.
CPE, eller cost per engagement, är det belopp du betalar när någon gör en förutbestämd handling med din annons. Lägre ner kommer vi gå igenom det olika budgivningsstrategierna.

Kampanjtyp

Innan du startar en betalkampanj på Google Ads väljer du mellan sju kampanjtyper: sökning, visning, video, shopping, app, smart eller performance max.

Sökannonser är textannonser som visas bland sökresultaten på Googles resultatsida.
Displayannonser är vanligtvis bildbaserade och visas på webbsidor inom Google Display Network.
Videoannonser är mellan sex och 15 sekunder långa och visas på YouTube.
Shoppingkampanjer visas i sökresultaten och på Googles shoppingflik.
App-kampanjer använder information från din app för att optimera annonser på olika webbplatser.
Smarta kampanjer låter Google hitta den bästa målinriktningen för att du ska få mest valuta för pengarna.
Performance Max är en ny kampanjtyp som ger annonsörer tillgång till hela Google Ads-inventariet från en enda kampanj.

Klickfrekvens (CTR)

CTR är antalet klick på din annons i förhållande till antalet visningar av annonsen. En högre CTR visar på en kvalitetsannons som motsvarar sökintentionen och riktar sig till relevanta sökord.

Konverteringsfrekvens (CVR)

Konverteringsfrekvens är ett mått på hur många formulär som skickas in som andel av det totala antalet besök på din landningssida. Förenklat uttryckt innebär en hög CVR att din landningssida erbjuder en smidig användarupplevelse som motsvarar annonsens löfte.

Display-nätverk

Google-annonser kan visas antingen på sidor med sökresultat eller på en webbsida inom Googles Display-nätverk (GDN). GDN är ett nätverk av webbplatser som ger utrymme på sina webbsidor för Google-annonser – annonserna kan vara text- eller bildbaserade och visas tillsammans med innehåll som är relevant för dina målnyckelord. De mest populära alternativen för Display Ads är Google Shopping och app-kampanjer.

Extensions

Med Extensions kan du komplettera din annons med ytterligare information utan extra kostnad. Dessa tillägg kan delas in i en av fem kategorier: Sitelink, samtal, plats, erbjudande eller app.

Nyckelord

När en Google-användare skriver en fråga i sökfältet returnerar Google ett antal resultat som motsvarar sökarens avsikt. Nyckelord är ord eller fraser som överensstämmer med vad en sökare vill ha och som kommer att uppfylla sökarens önskemål. Du väljer nyckelord utifrån vilka sökfrågor du vill visa din annons tillsammans med. En sökare som till exempel skriver ”hur man rengör tuggummi på skor” kommer att se resultat för annonsörer som riktat in sig på sökord som ”tuggummi på skor” och ”rengöra skor”.

Negativa sökord är en lista över sökordstermer som du inte vill rankas för. Google kommer att dra dig ur budgivningen för dessa nyckelord. Typiskt sett är dessa semirelaterade till dina avsedda söktermer men faller utanför det du erbjuder eller vill ranka för.

PPC

Pay-per-click, eller PPC, är en typ av reklam där annonsören betalar per klick på en annons. PPC är inte specifikt för Google Ads, men det är den vanligaste typen av betalda kampanjer. Det är viktigt att förstå vad PPC innebär innan du startar din första Google Ads-kampanj.

Quality Score (QS)

Kvalitetsresultatet mäter kvaliteten på din annons med hjälp av din klickfrekvens (CTR), relevansen av dina sökord, kvaliteten på din landningssida och dina tidigare resultat i SERP. QS är en avgörande faktor för din annonsrank.

Hur fungerar Google Ads?

Google Ads visar din annons för potentiella leads eller kunder som är intresserade av din produkt eller tjänst. Annonsörerna lägger bud på söktermer, eller nyckelord, och vinnarna av budet placeras högst upp på sökresultatsidorna, på YouTube-videor eller på relevanta webbplatser, beroende på vilken typ av annonskampanj som valts.

Många faktorer påverkar din förmåga att skapa effektiva och högpresterande Google-annonser. Vi tar upp dem nedan, plus några exempel på Google Ads.

AdRank och kvalitetsresultat

AdRank bestämmer placeringen av dina annonser, och Quality Score är en av de två faktorer (den andra är budbeloppet) som bestämmer din AdRank. Kom ihåg att ditt kvalitetsbetyg baseras på kvaliteten och relevansen hos din annons, och Google mäter detta genom hur många personer som klickar på din annons när den visas – dvs. din CTR. Din CTR beror på hur väl din annons matchar sökarnas avsikt, vilket du kan härleda från tre områden:

Relevansen av dina sökord
Om din annonstext och CTA levererar det som sökaren förväntar sig utifrån sin sökning.
Användarupplevelsen på din landningssida
Din QS är det område som du bör fokusera mest på när du först sätter upp din Google Annons-kampanj – även innan du höjer ditt budbelopp. Ju högre din QS är, desto lägre blir dina förvärvskostnader och desto bättre placering får du.

Plats

När du först konfigurerar din Google-annons väljer du ett geografiskt område där annonsen ska visas. Om du har en butik bör detta område ligga inom en rimlig radie runt din fysiska plats. Om du har en e-handelsbutik och en fysisk produkt bör din plats vara inställd på de platser där du skickar. Om du tillhandahåller en tjänst eller produkt som är tillgänglig över hela världen kan du använda dig av alla möjligheter.

Dina platsinställningar kommer att spela en roll för placeringen. Om du till exempel äger en yogastudio i Stockholm kommer någon i Göteborg som skriver in ”yogastudio” inte att se ditt resultat, oavsett din AdRank. Det beror på att Googles främsta mål är att visa de mest relevanta resultaten för sökare, även när du betalar.

Nyckelord

Sökordsforskning är lika viktigt för betalda annonser som för organiska sökningar. Dina nyckelord måste matcha sökarens avsikt så mycket som möjligt. Det beror på att Google matchar din annons med sökfrågor som baseras på de sökord du valt.

Varje annonsgrupp som du skapar i din kampanj är inriktad på en liten uppsättning sökord (ett till fem sökord är optimalt), och Google visar din annons baserat på dessa val.

Matchningstyper

Matchningstyper ger dig lite utrymme när du väljer nyckelord – de talar om för Google om du vill matcha en sökfråga exakt eller om din annons ska visas för alla som har en sökfråga som är delvis relaterad. Det finns fyra matchningstyper att välja mellan:

Bred matchning är standardinställningen som använder alla ord i din sökordsfras i vilken ordning som helst. Till exempel ”get yoga i Stockholm” kommer att matcha ” getyoga” eller ”yoga Stockholm”.
Med modifierad bred Matchning kan du låsa in vissa ord inom en sökordsfras genom att ange dem med ett ”+”-tecken. Dina matchningar kommer åtminstone att innehålla det låsta ordet. Till exempel kan ”+get yoga i Stockholm”, ”get som mat” eller ”get och yoga”.
fras matchningar med sökfrågor som innehåller din sökordsfras i exakt ordning, men som kan innehålla ytterligare ord före eller efter den. Till exempel kan ”get yoga” get ”se get yoga” eller ”get yoga med valpar”.
Exakt matchning behåller din sökordsfras som den är skriven i exakt ordning. Till exempel kommer ”get yoga” inte att dyka upp om någon skriver ”get yoga” eller ”get yoga kurs”.
Om du precis har börjat och inte vet exakt hur din persona kommer att söka, kan du gå från en bred matchning till en smalare strategi så att du kan testa vilka sökningar som ger bäst resultat. Men eftersom din annons kommer att rankas för många sökningar (vissa utan samband) bör du hålla ett vakande öga på dina annonser och ändra dem när du får ny information.

Rubrik och beskrivning

Din annonstext kan vara skillnaden mellan ett klick på din annons och ett klick på konkurrentens annons. Därför är det viktigt att din annonstext matchar sökarens avsikt, är anpassad till dina målnyckelord och tar upp personens problem med en tydlig lösning.

En sökning på ”beby sim lektioner” gav detta resultat. Texten är kortfattad och utnyttjar det begränsade utrymmet på ett klokt sätt för att förmedla sitt budskap och skapa kontakt med målgruppen.

Sim Revolution visste att nyckelordet skulle finnas med i rubriken, så vi vet direkt att annonsen matchar det vi söker. Dessutom berättar beskrivningen varför detta är det bästa alternativet för simundervisning eftersom det tar upp de problem som deras persona har – en förälder som vill anmäla sitt barn till en simundervisning.

De använder ord som ”färdigheter”, ”roligt”, ”självförtroende” och ”bekvämlighet i vattnet” för att lugna våra nerver när det gäller att sätta en bebis i en bassäng och för att bevisa för oss att vi kommer att få det vi vill ha ut av den här lektionen – ett spädbarn som kan simma.

Med den här typen av annonstexter får du klick, men om du har den här nivån av avsikt i din landningssidestext kommer du att få konverteringar.

Tillägg till annonser

Om du använder Google Ads bör du använda annonstillägg av två skäl: de är gratis och ger användarna ytterligare information och en annan anledning att interagera med din annons. Dessa tillägg faller inom en av de här fem kategorierna:

Sitelänkförlängningar utökar din annons och hjälper dig att sticka ut, och ger ytterligare länkar till din webbplats som ger användarna fler lockande skäl att klicka.
google ads sitelinktillägg
Med Call Extensions kan du lägga in ditt telefonnummer i annonsen, så att användarna har ett extra (och omedelbart) sätt att kontakta dig. Om du har en kundtjänst som är redo att engagera och konvertera din publik, inkludera då ditt telefonnummer.
google ads call extensions
Platsförlängningar inkluderar din plats och ditt telefonnummer i din annons så att Google kan erbjuda sökare en karta så att de lätt kan hitta dig. Det här alternativet är utmärkt för företag med en butiksfasad och fungerar bra för sökfrågan ”…nära mig”.

Google Ads platstillägg

Erbjudandeförlängningar fungerar om du kör en aktuell kampanj. Det kan locka användare att klicka på din annons framför andra om de ser att dina alternativ är rabatterade jämfört med dina konkurrenter.
google ads erbjudandeutvidgningar
App Extensions ger en länk till en appnedladdning för mobilanvändare. Detta minskar friktionen med att utföra en ny sökning för att hitta och ladda ner appen i en AppStore.

Google Ads Retargeting

Retargeting (eller remarketing) i Google Ads är ett sätt att annonsera till användare som tidigare har interagerat med dig online men som ännu inte har konverterat. Spårningscookies följer användarna på webben och riktar annonser till dessa användare. Remarketing är effektivt eftersom de flesta potentiella kunder behöver se din marknadsföring flera gånger innan de blir kunder.

Typer av Google Ads-kampanjer

 • Sök
 • Visa
 • Video
 • App
 • Shopping

Du kan välja mellan fem olika kampanjtyper i Google Ads. Låt oss gå igenom de optimala användningsområdena för var och en av dem och varför du kan välja den ena typen framför den andra.

Kampanjer för sökannonser

Sökannonser är textannonser som visas på Googles resultatsidor. En sökning på ”pocket squares” ger till exempel sponsrade resultat:

typer av google-annonser kampanjer för sökannonser

Fördelen med sökannonser är att du visar din annons på den plats där de flesta sökare söker information först – på Google. Och Google visar din annons i samma format som andra resultat (förutom att den betecknas som en ”annons”), så användarna är vana vid att se och klicka på resultat.

Responsiva sökannonser

Med responsiva sökannonser kan du ange flera versioner av rubriker och annonstexter (15 respektive fyra varianter) så att Google kan välja ut de bästa versionerna för att visa dem för användarna. Med traditionella annonser skapar du en statisk version av din annons och använder samma rubrik och beskrivning varje gång.

Med responsiva annonser kan du skapa en dynamisk annons som testas automatiskt tills du får fram den version som är bäst lämpad för din målgrupp – för Google betyder det tills du får flest klick.

Display Ad kampanjer

Google har ett nätverk av webbplatser inom olika branscher och med en rad olika målgrupper som väljer att visa Google-annonser, det så kallade Google Display Network. Fördelen för webbplatsägaren är att de får betalt per klick eller intryck på annonserna. Fördelen för annonsörerna är att de kan få sitt innehåll framför målgrupper som motsvarar deras personas.

Det rör sig vanligtvis om bildannonser som drar användarnas uppmärksamhet bort från innehållet på webbsidan:

Kampanjer för videoannonser

videor. Kom ihåg att YouTube också är en sökmotor. Med rätt sökord kommer du att hamna framför en video och störa användarens beteende tillräckligt mycket för att fånga deras uppmärksamhet.

Kampanjer för appannonser

Google App-kampanjer marknadsför din mobilapplikation genom en annons som visas på Google Search Network, YouTube, Google Play, Google Display Network med flera.

Du kan visa annonser som uppmuntrar din målgrupp att installera din app eller, om de redan använder den, att utföra en viss åtgärd i din app.

Till skillnad från andra annonstyper utformar du inte en appannonseringskampanj. Istället förser du Google med information om din app och målgrupp och lägger ett bud. Google gör resten för att få din app framför rätt ögon:

Kampanjer för shoppingannonser

En annan typ av Google-annons är Google Shopping-kampanjer. Shoppingkampanjer, liksom dessa andra typer av annonser, visas på SERP och innehåller detaljerad produktinformation som pris och produktbilder. Du kan köra en shoppingkampanj via Google Merchant Center, där du anger specifik produktinformation som Google hämtar från för att skapa dina shoppingannonser.

Istället för att marknadsföra ditt varumärke som helhet kan du med shoppingannonser marknadsföra specifika produkter och produktlinjer. Det är därför som du när du söker efter en viss produkt på Google ser annonser för olika märken dyka upp längst upp och/eller på sidan. Det här är vad jag ser när jag söker efter ”löparskor”. Annonserna i toppen är Google Search-annonser, men de specifika produkter som annonseras på sidan är Shopping-annonser optimerade för sökordet ”löparskor”:

Hur du använder Google Ads

Är du övertygad om att du bör börja använda Google Ads? Bra. Det är enkelt att komma igång, men det krävs några få steg. Här är en steg-för-steg-guide för hur du sätter upp din första kampanj på Google Ads.

Konfigurera ditt Google Ads-konto

Först går du till Google Ads-hemsidan. Klicka på ”Starta nu” i det övre högra hörnet.

hur man använder Google Ads: skapa ett konto

Du blir ombedd att logga in med ett Google-konto eller skapa ett nytt.

Välj ditt företagsnamn och din webbplats

När du har loggat in kommer du till en sida där du anger ditt företagsnamn och din webbplats. Den webbadress som du anger är dit alla som klickar på din annons kommer att föras.

Välj ditt annonseringsmål

Välj sedan ditt huvudsakliga annonseringsmål. Du har fyra alternativ: Du kan välja mellan följande alternativ: Få fler samtal, fler försäljningar eller registreringar på webbplatsen, fler besök på din fysiska plats och fler visningar och engagemang på YouTube.

Utforma din annons

Nästa steg är att skapa din annons. Detta kräver kreativitet och kan vara lite utmanande.

Tack och lov ger Google dig tips om vad du ska skriva. Men det viktigaste är förstås att skriva en annons som lockar och konverterar din målgrupp.

Lägg till nyckelordsteman

På nästa sida kan du välja nyckelord som matchar ditt varumärke. Google kommer att föreslå några åt dig; om du inte är bekant med sökordsforskning föreslår vi att du väljer de som Google har föreslagit till att börja med. När du har valt rätt nyckelord klickar du på ”Nästa”.

Ange annonsens plats

På nästa sida kan du välja den eller de platser där du vill att din annons ska visas. Det kan vara nära din fysiska adress eller någon annanstans.

Fastställ din budget

Här kan du antingen använda de budgetalternativ som Google erbjuder eller ange en specifik budget.

Bekräfta betalningen

Ange slutligen din faktureringsinformation.

Så enkelt är det att skapa din första Google-annons!

Som du kan se är det relativt enkelt (och snabbt) att skapa betalda kampanjer på Google, framför allt eftersom plattformen hjälper dig genom installationen och ger dig tips på vägen. Om du har skapat din annonstext och/eller dina bilder bör inställningen inte ta mer än 10 minuter.

Vad som kanske är mindre uppenbart är alla de ytterligare saker du behöver göra för att se till att dina annonser är optimalt inställda och lätt spårbara. Vi tar upp dessa tillsammans. Det här är de steg du tar när dina annonser har skickats in för granskning.

Länka ditt Google Analytics-konto

Du har troligen installerat Google Analytics på din webbplats (om inte, kan du läsa om hur du gör det på WordPress) så att du kan spåra trafik, konverteringar, mål och andra unika mätvärden. Du måste också koppla ditt Analytics-konto till Google Ads. Om du kopplar dessa konton blir det mycket enklare att spåra, analysera och rapportera mellan kanaler och kampanjer eftersom du kan visa dessa händelser på ett och samma ställe.

Lägg till UTM-tagar

UTM-koder (Urchin Tracking Module) används av Google för att spåra all aktivitet som är kopplad till en viss länk. Du har förmodligen sett dem förut – det är den del av en URL som följer efter ett frågetecken (”?”). UTM-koder talar om för dig vilket erbjudande eller vilken annons som ledde till en konvertering så att du kan spåra de mest effektiva delarna av din kampanj. UTM-koder gör det lättare att optimera dina Google Ads eftersom du vet exakt vad som fungerar.

Tricket är dock att lägga till dina UTM-koder på kampanjnivå när du konfigurerar dina Google Ads, så att du inte behöver göra det manuellt för varje annons-URL. Annars kan du lägga till dem manuellt med Googles UTM-byggare.

Skapa spårning för konvertering

Med konverteringsspårning kan du se exakt hur många kunder eller leads du har fått från dina annonskampanjer. Det är inte obligatoriskt att ställa in den, men utan den kommer du att gissa dig fram till hur mycket dina annonser ger avkastning på investeringen. Med konverteringsspårning kan du spåra försäljning (eller andra aktiviteter) på din webbplats, appinstallationer eller samtal från dina annonser.

Strategier för budgivning i Google Ads

När du har skapat dina annonskampanjer och har spårning på plats är det dags att börja lägga bud. Kom ihåg att din förmåga att rankas i Google Ads beror på hur du bjuder. Budbeloppet beror på din budget och dina mål, men det finns några strategier och budinställningar som du bör känna till när du startar din betalda kampanj.

Automatiserad vs. manuell budgivning

Du har två alternativ när det gäller att bjuda på dina sökord – automatiserat och manuellt. Så här fungerar de:

Automatiserad budgivning sätter Google i förarsätet och låter plattformen justera ditt bud baserat på dina konkurrenter. Du kan fortfarande ställa in en maximal budget och Google arbetar inom ett intervall för att ge dig den bästa chansen att vinna budet inom dessa begränsningar.
Manuell budgivning låter dig ställa in budbeloppen för dina annonsgrupper och nyckelord, vilket ger dig chansen att minska utgifterna för annonser med låg prestanda.

Budgivning på söktermer för varumärken

Varumärkesbaserade termer är termer med ditt företags eller unika produktnamn i dem, som ”HubSpot CRM”. Det finns många diskussioner om huruvida du ska bjuda på dina varumärkesbaserade termer eller inte. På ena sidan kan det ses som slöseri med pengar att bjuda på termer som sannolikt kommer att ge organiska resultat.

Å andra sidan ger budgivning på dessa termer dig domän över dessa sidor med sökresultat och hjälper dig att konvertera potentiella kunder som befinner sig längre fram på svänghjulet. Om jag till exempel har undersökt verktyg för livechatt och funderar mycket på HubSpot Live Chat, kommer en enkel sökning på ”HubSpot live chat software” att ge exakt det resultat som jag letar efter utan att behöva scrolla.

Det andra argumentet för att bjuda på dina varumärkesbegrepp är att konkurrenterna kan komma att bjuda på dem om du inte gör det, och på så sätt ta upp värdefull egendom som borde tillhöra dig.

Kostnad per förvärv (CPA)

Om tanken på att spendera pengar för att omvandla potentiella kunder till leads gör dig orolig kan du i stället fastställa en CPA och bara betala när en användare omvandlas till kund. Även om denna budstrategi kan kosta mer, kan du känna dig trygg med att du bara betalar när du får en betalande kund. Den här strategin gör det enkelt att spåra och motivera dina annonsutgifter.

Tips för Google ads

Nu när du vet hur du använder och konfigurerar en Google Ad-kampanj får du några korta tips eller bästa praxis för att skapa framgångsrika kampanjer.

Vi har tagit upp dessa i detalj i det här inlägget, men deras betydelse kan inte överdrivas. Använd det här som en checklista som du kan hänvisa till om och om igen.

 1. Ha ett tydligt mål.

Det är viktigt att definiera dina mål innan du skapar annonsen, i stället för att först skapa en annons och sedan anpassa den till dina mål. Sätt dig ner tillsammans med ditt marknadsföringsteam för att förbereda en annonsplan och skapa SMART-mål för dina Google Ads-kampanjer.

2. Skapa en relevant landningssida.

När du uppmanas att lägga till din webbadress när du skapar din annons, se till att den webbadress du anger leder till en relevant landningssida. Om din annons är tillräckligt intressant för att bli klickad kan du omintetgöra allt det fina arbetet om den leder dem till en dålig landningssida.

Optimera därför dina landningssidor så att din annons hjälper till att omvandla en nyfiken besökare till en betalande kund. Kolla in vår landningssideguide så att du vet exakt hur du skapar bra landningssidor.

3. Använd rätt nyckelord.

Nyckelord är superviktiga, så det är helt rätt att du väljer de bästa för din annons.

Long-tail keywords är några av de bästa typerna av nyckelord eftersom de är väldigt specifika och kan rikta sig till ett företag.

Säg till exempel att du driver en kattklinik. Ett generiskt sökord som ”kattklinik” kommer inte att rikta sig till människor i ditt område, men något som ”kattklinik i Belvedere” kommer med större sannolikhet att locka till sig rätt målgrupp.

4. Automatisera processen.

Du kan maximera konverteringarna genom att optimera budgivningsprocessen. Verktyg som Smart Bidding kan öka eller minska buden åt dig, beroende på chansen till framgång.

Därför spenderar du bara pengar när chansen till framgång är större.

5. Använd annonsförlängningar.

Förlängningar kan höja din annonsprestanda ytterligare ett snäpp. Med dessa tillägg kan du specificera dina platser, tjänster, varor eller säljfrämjande åtgärder.

Du kan till exempel inkludera ett telefonnummer i din annons så att folk kan ringa dig för att fråga om dina tjänster direkt.

6. Använd negativa sökord.

Google Ads gör det möjligt för dig att inkludera negativa sökord. Att använda dessa nyckelord anger vad din produkt eller tjänst inte är, vilket förhindrar att du dyker upp i irrelevanta SERP:er.

Om du använder exemplet med kattkliniken kan du kanske bara ta hand om katter och inte hundar eller andra husdjur. I det här fallet kan du utesluta termer som ”hundar” och andra kvalificerande termer.

7. Mät och förbättra din strategi.

När du integrerar dina annonser med Google Analytics kan du spåra viktiga mätvärden som sidans popularitet, vilka sökord som ger mest trafik med mera.

Genom att samla in och analysera dessa och andra mätvärden kan du förbättra kvaliteten på dina annonser, öka dina konverteringar och öka intäkterna med tiden.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Google Ads? Boka en 30 min digital konsultation med en av våra Google Ads-specialister – helt gratis.

Lär dig PPC-termer, budstrategier och bästa praxis för att skapa effektiva annonser på Google Ads.

I den här guiden får du veta hur du börjar annonsera på Google. Vi tar upp funktioner som är specifika för plattformen och lär dig hur du optimerar dina kampanjer för att uppnå bästa möjliga resultat med dina annonser.

Vad är Google Ads?

Google Ads är en plattform för betald annoNsering som ingår i en marknadsföringskanal som kallas pay-per-click (PPC), där (annonsören) betalar per klick eller intryck (CPM) på en annons.

Google Ads är ett effektivt sätt att få kvalificerad trafik, eller lämpliga kunder, till ditt företag som söker efter produkter och tjänster som liknar dem du erbjuder. Med Google Ads kan du öka trafiken på din webbplats, få fler telefonsamtal och öka antalet besök i butik.

Med Google Ads kan du skapa och dela annonser (via både mobil och dator) bland din målgrupp. Som ett resultat av detta kommer ditt företag att visas på sökmotorns resultatsida (SERP) vid den tidpunkt då dina idealkunder söker efter produkter och tjänster som dina via Google Search eller Google Maps.

På så sätt når du din målgrupp när det är meningsfullt för dem att stöta på din annons.

Annonser från plattformen kan även spridas i andra kanaler, inklusive YouTube, Blogger och Google Display Network.

Med tiden kommer Google Ads också att hjälpa dig att analysera och förbättra annonserna för att nå ut till fler personer så att ditt företag kan nå alla dina mål för betalda kampanjer.

Oavsett storlek eller tillgängliga resurser, kan du skräddarsy dina annonser så att de passar din budget. Med Google Ads-verktyget kan du hålla dig inom ditt tak och till och med pausa eller stoppa dina annonsutgifter när som helst.

Är Google Ads verkligen effektivt? För att svara på detta kan vi ta hänsyn till några statistiska uppgifter:

Google Ads har en klickfrekvens på nästan 2 %.

Displayannonser ger 180 miljoner visningar varje månad.


För användare som är redo att köpa får betalda annonser på Google 65 % av klickarna.


43 % av kunderna köper något de sett i en YouTube-annons

Varför ska man annonsera på Google?

Google är den mest använda sökmotorn med över 5 miljarder sökfrågor varje dag. Plattformen har funnits i nästan två decennier, vilket ger den en viss senioritet och auktoritet när det gäller betalda annonser.

Google är en resurs som används av människor världen över för att ställa frågor som besvaras med en kombination av betalda annonser och organiska resultat.

Hundratusentals företag använder Google-annonser för att marknadsföra sina företag, vilket innebär att även om du rankas organiskt för en sökterm så hamnar dina resultat längre ner på sidan under dina konkurrenter.

Om du använder PPC för att marknadsföra din produkt eller dina tjänster bör Google Ads vara en del av din betalda strategi – det finns inget sätt att undvika det.

Undvik breda sökord

Du måste verkligen hitta rätt för dina nyckelord, och det är därför som testning och justering bör vara en del av din strategi. Om dina sökord är för breda kommer Google att placera din annons framför fel målgrupp, vilket innebär färre klick och högre annonsutgifter.

Granska vad som fungerar (dvs. vilka nyckelord som genererar klick) och justera dem för att bäst matcha dina annonser med din målgrupp. Du kommer troligen inte att få mixen rätt första gången, men du bör fortsätta att lägga till, ta bort och justera nyckelord tills du gör det.

Sätt inte in irrelevanta annonser

Om din annons inte matchar sökarens avsikt får du inte tillräckligt många klick för att motivera dina annonsutgifter. Din rubrik och annonstext måste matcha de sökord du bjuder på, och den lösning som annonsen marknadsför måste lösa den smärta som sökaren upplever.

Det är en kombination som kommer att ge de resultat du söker, och det kan bara vara några få justeringar bort. Du har möjlighet att skapa flera annonser per kampanj – använd den här funktionen för att split-testa vilka annonser som fungerar bäst. Eller ännu bättre, använd Googles funktion för responsiva sökannonser.

Höj ditt kvalitetsresultat (QS)

Ditt kvalitetsvärde (QS) är det sätt på vilket Google bestämmer hur din annons ska rankas. Ju högre din QS är, desto bättre är din placering på sökmotorns resultatsida (SERP). Om ditt kvalitetsbetyg är lågt får du färre tittare på din annons och färre chanser att konvertera. Även om Google låter dig veta ditt kvalitetsresultat är det ditt ansvar att förbättra det.

Optimera annonsens landningssida

Dina ansträngningar bör inte stanna vid annonsen – användarupplevelsen efter ett klick är lika viktig.

Vad ser användaren när han eller hon klickar på din annons? Är din landningssida optimerad för konverteringar? Löser sidan din användares problem eller svarar den på deras fråga? Din användare ska uppleva en sömlös övergång genom konverteringsprocessen.

Google Ads-termer som du bör känna till

 1. AdRank
 2. Budgivning
 3. Typ av kampanj
 4. Klickfrekvens
 5. Konverteringsgrad
 6. Display Network
 7. Tilläggsannonser
 8. Nyckelord
 9. PPC
 10. Kvalitetspoäng

  Dessa vanliga termer hjälper dig att konfigurera, hantera och optimera dina Google Ads. Vissa av dessa termer är specifika för Google Ads, medan andra är allmänt relaterade till PPC. Oavsett vilket behöver du känna till dem för att kunna driva en effektiv annonskampanj.

Annonsrankning (AdRank)

Annonsrankning avgör din annonsplacering. Ju högre värdet är, desto bättre rankas du, desto fler blickar riktas mot din annons och desto större är sannolikheten att användare klickar på din annons. Din Annonsrankning bestäms av ditt maximala bud multiplicerat med din kvalitetsresultat.

Budgivning

Google Ads bygger på ett budgivningssystem där du som annonsör väljer ett högsta budbelopp som du är villig att betala för ett klick på din annons. Ju högre bud, desto bättre placering. Du har tre alternativ för budgivning: CPC, CPM eller CPE.

CPC, eller kostnad per klick, är det belopp du betalar för varje klick på din annons.

CPM, eller cost per mille, är det belopp du betalar för tusen annonsvisningar, det vill säga när din annons visas för tusen personer.


CPE, eller cost per engagement, är det belopp du betalar när någon gör en förutbestämd handling med din annons. Lägre ner kommer vi gå igenom det olika budgivningsstrategierna.

Kampanjtyp

Innan du startar en betalkampanj på Google Ads väljer du mellan sju kampanjtyper: sökning, visning, video, shopping, app, smart eller performance max.

Sökannonser är textannonser som visas bland sökresultaten på Googles resultatsida.

Displayannonser är vanligtvis bildbaserade och visas på webbsidor inom Google Display Network.


Videoannonser är mellan sex och 15 sekunder långa och visas på YouTube.


Shoppingkampanjer visas i sökresultaten och på Googles shoppingflik.


App-kampanjer använder information från din app för att optimera annonser på olika webbplatser.


Smarta kampanjer låter Google hitta den bästa målinriktningen för att du ska få mest valuta för pengarna.


Performance Max är en ny kampanjtyp som ger annonsörer tillgång till hela Google Ads-inventariet från en enda kampanj.

Klickfrekvens (CTR)

CTR är antalet klick på din annons i förhållande till antalet visningar av annonsen. En högre CTR visar på en kvalitetsannons som motsvarar sökintentionen och riktar sig till relevanta sökord.

Konverteringsfrekvens (CVR)

Konverteringsfrekvens är ett mått på hur många formulär som skickas in som andel av det totala antalet besök på din landningssida. Förenklat uttryckt innebär en hög CVR att din landningssida erbjuder en smidig användarupplevelse som motsvarar annonsens löfte.

Display-nätverk

Google-annonser kan visas antingen på sidor med sökresultat eller på en webbsida inom Googles Display-nätverk (GDN). GDN är ett nätverk av webbplatser som ger utrymme på sina webbsidor för Google-annonser – annonserna kan vara text- eller bildbaserade och visas tillsammans med innehåll som är relevant för dina målnyckelord. De mest populära alternativen för Display Ads är Google Shopping och app-kampanjer.

Extensions

Med Extensions kan du komplettera din annons med ytterligare information utan extra kostnad. Dessa tillägg kan delas in i en av fem kategorier: Sitelink, samtal, plats, erbjudande eller app.

Nyckelord

När en Google-användare skriver en fråga i sökfältet returnerar Google ett antal resultat som motsvarar sökarens avsikt. Nyckelord är ord eller fraser som överensstämmer med vad en sökare vill ha och som kommer att uppfylla sökarens önskemål. Du väljer nyckelord utifrån vilka sökfrågor du vill visa din annons tillsammans med. En sökare som till exempel skriver ”hur man rengör tuggummi på skor” kommer att se resultat för annonsörer som riktat in sig på sökord som ”tuggummi på skor” och ”rengöra skor”.

Negativa sökord är en lista över sökordstermer som du inte vill rankas för. Google kommer att dra dig ur budgivningen för dessa nyckelord. Typiskt sett är dessa semirelaterade till dina avsedda söktermer men faller utanför det du erbjuder eller vill ranka för.

PPC

Pay-per-click, eller PPC, är en typ av reklam där annonsören betalar per klick på en annons. PPC är inte specifikt för Google Ads, men det är den vanligaste typen av betalda kampanjer. Det är viktigt att förstå vad PPC innebär innan du startar din första Google Ads-kampanj.

Quality Score (QS)

Kvalitetsresultatet mäter kvaliteten på din annons med hjälp av din klickfrekvens (CTR), relevansen av dina sökord, kvaliteten på din landningssida och dina tidigare resultat i SERP. QS är en avgörande faktor för din annonsrank.

Hur fungerar Google Ads?

Google Ads visar din annons för potentiella leads eller kunder som är intresserade av din produkt eller tjänst. Annonsörerna lägger bud på söktermer, eller nyckelord, och vinnarna av budet placeras högst upp på sökresultatsidorna, på YouTube-videor eller på relevanta webbplatser, beroende på vilken typ av annonskampanj som valts.

Många faktorer påverkar din förmåga att skapa effektiva och högpresterande Google-annonser. Vi tar upp dem nedan, plus några exempel på Google Ads.

AdRank och kvalitetsresultat

AdRank bestämmer placeringen av dina annonser, och Quality Score är en av de två faktorer (den andra är budbeloppet) som bestämmer din AdRank. Kom ihåg att ditt kvalitetsbetyg baseras på kvaliteten och relevansen hos din annons, och Google mäter detta genom hur många personer som klickar på din annons när den visas – dvs. din CTR. Din CTR beror på hur väl din annons matchar sökarnas avsikt, vilket du kan härleda från tre områden:

Relevansen av dina sökord

Om din annonstext och CTA levererar det som sökaren förväntar sig utifrån sin sökning.


Användarupplevelsen på din landningssida


Din QS är det område som du bör fokusera mest på när du först sätter upp din Google Annons-kampanj – även innan du höjer ditt budbelopp. Ju högre din QS är, desto lägre blir dina förvärvskostnader och desto bättre placering får du.

Plats

När du först konfigurerar din Google-annons väljer du ett geografiskt område där annonsen ska visas. Om du har en butik bör detta område ligga inom en rimlig radie runt din fysiska plats. Om du har en e-handelsbutik och en fysisk produkt bör din plats vara inställd på de platser där du skickar. Om du tillhandahåller en tjänst eller produkt som är tillgänglig över hela världen kan du använda dig av alla möjligheter.

Dina platsinställningar kommer att spela en roll för placeringen. Om du till exempel äger en yogastudio i Stockholm kommer någon i Göteborg som skriver in ”yogastudio” inte att se ditt resultat, oavsett din AdRank. Det beror på att Googles främsta mål är att visa de mest relevanta resultaten för sökare, även när du betalar.

Nyckelord

Sökordsforskning är lika viktigt för betalda annonser som för organiska sökningar. Dina nyckelord måste matcha sökarens avsikt så mycket som möjligt. Det beror på att Google matchar din annons med sökfrågor som baseras på de sökord du valt.

Varje annonsgrupp som du skapar i din kampanj är inriktad på en liten uppsättning sökord (ett till fem sökord är optimalt), och Google visar din annons baserat på dessa val.

Matchningstyper

Matchningstyper ger dig lite utrymme när du väljer nyckelord – de talar om för Google om du vill matcha en sökfråga exakt eller om din annons ska visas för alla som har en sökfråga som är delvis relaterad. Det finns fyra matchningstyper att välja mellan:

Bred matchning är standardinställningen som använder alla ord i din sökordsfras i vilken ordning som helst. Till exempel ”get yoga i Stockholm” kommer att matcha ” getyoga” eller ”yoga Stockholm”.

Med modifierad bred Matchning kan du låsa in vissa ord inom en sökordsfras genom att ange dem med ett ”+”-tecken. Dina matchningar kommer åtminstone att innehålla det låsta ordet. Till exempel kan ”+get yoga i Stockholm”, ”get som mat” eller ”get och yoga”.


fras matchningar med sökfrågor som innehåller din sökordsfras i exakt ordning, men som kan innehålla ytterligare ord före eller efter den. Till exempel kan ”get yoga” get ”se get yoga” eller ”get yoga med valpar”.


Exakt matchning behåller din sökordsfras som den är skriven i exakt ordning. Till exempel kommer ”get yoga” inte att dyka upp om någon skriver ”get yoga” eller ”get yoga kurs”.


Om du precis har börjat och inte vet exakt hur din persona kommer att söka, kan du gå från en bred matchning till en smalare strategi så att du kan testa vilka sökningar som ger bäst resultat. Men eftersom din annons kommer att rankas för många sökningar (vissa utan samband) bör du hålla ett vakande öga på dina annonser och ändra dem när du får ny information.

Rubrik och beskrivning

Din annonstext kan vara skillnaden mellan ett klick på din annons och ett klick på konkurrentens annons. Därför är det viktigt att din annonstext matchar sökarens avsikt, är anpassad till dina målnyckelord och tar upp personens problem med en tydlig lösning.

En sökning på ”beby sim lektioner” gav detta resultat. Texten är kortfattad och utnyttjar det begränsade utrymmet på ett klokt sätt för att förmedla sitt budskap och skapa kontakt med målgruppen.

Sim Revolution visste att nyckelordet skulle finnas med i rubriken, så vi vet direkt att annonsen matchar det vi söker. Dessutom berättar beskrivningen varför detta är det bästa alternativet för simundervisning eftersom det tar upp de problem som deras persona har – en förälder som vill anmäla sitt barn till en simundervisning.

De använder ord som ”färdigheter”, ”roligt”, ”självförtroende” och ”bekvämlighet i vattnet” för att lugna våra nerver när det gäller att sätta en bebis i en bassäng och för att bevisa för oss att vi kommer att få det vi vill ha ut av den här lektionen – ett spädbarn som kan simma.

Med den här typen av annonstexter får du klick, men om du har den här nivån av avsikt i din landningssidestext kommer du att få konverteringar.

Tillägg till annonser

Om du använder Google Ads bör du använda annonstillägg av två skäl: de är gratis och ger användarna ytterligare information och en annan anledning att interagera med din annons. Dessa tillägg faller inom en av de här fem kategorierna:

Sitelänkförlängningar utökar din annons och hjälper dig att sticka ut, och ger ytterligare länkar till din webbplats som ger användarna fler lockande skäl att klicka.

google ads sitelinktillägg


Med Call Extensions kan du lägga in ditt telefonnummer i annonsen, så att användarna har ett extra (och omedelbart) sätt att kontakta dig. Om du har en kundtjänst som är redo att engagera och konvertera din publik, inkludera då ditt telefonnummer.


google ads call extensions


Platsförlängningar inkluderar din plats och ditt telefonnummer i din annons så att Google kan erbjuda sökare en karta så att de lätt kan hitta dig. Det här alternativet är utmärkt för företag med en butiksfasad och fungerar bra för sökfrågan ”…nära mig”.

Google Ads platstillägg

Erbjudandeförlängningar fungerar om du kör en aktuell kampanj. Det kan locka användare att klicka på din annons framför andra om de ser att dina alternativ är rabatterade jämfört med dina konkurrenter.

google ads erbjudandeutvidgningar


App Extensions ger en länk till en appnedladdning för mobilanvändare. Detta minskar friktionen med att utföra en ny sökning för att hitta och ladda ner appen i en AppStore.

Google Ads Retargeting

Retargeting (eller remarketing) i Google Ads är ett sätt att annonsera till användare som tidigare har interagerat med dig online men som ännu inte har konverterat. Spårningscookies följer användarna på webben och riktar annonser till dessa användare. Remarketing är effektivt eftersom de flesta potentiella kunder behöver se din marknadsföring flera gånger innan de blir kunder.

Typer av Google Ads-kampanjer

 • Sök
 • Visa
 • Video
 • App
 • Shopping

Du kan välja mellan fem olika kampanjtyper i Google Ads. Låt oss gå igenom de optimala användningsområdena för var och en av dem och varför du kan välja den ena typen framför den andra.

Kampanjer för sökannonser

Sökannonser är textannonser som visas på Googles resultatsidor. En sökning på ”pocket squares” ger till exempel sponsrade resultat:

typer av google-annonser kampanjer för sökannonser

Fördelen med sökannonser är att du visar din annons på den plats där de flesta sökare söker information först – på Google. Och Google visar din annons i samma format som andra resultat (förutom att den betecknas som en ”annons”), så användarna är vana vid att se och klicka på resultat.

Responsiva sökannonser

Med responsiva sökannonser kan du ange flera versioner av rubriker och annonstexter (15 respektive fyra varianter) så att Google kan välja ut de bästa versionerna för att visa dem för användarna. Med traditionella annonser skapar du en statisk version av din annons och använder samma rubrik och beskrivning varje gång.

Med responsiva annonser kan du skapa en dynamisk annons som testas automatiskt tills du får fram den version som är bäst lämpad för din målgrupp – för Google betyder det tills du får flest klick.

Display Ad kampanjer

Google har ett nätverk av webbplatser inom olika branscher och med en rad olika målgrupper som väljer att visa Google-annonser, det så kallade Google Display Network. Fördelen för webbplatsägaren är att de får betalt per klick eller intryck på annonserna. Fördelen för annonsörerna är att de kan få sitt innehåll framför målgrupper som motsvarar deras personas.
Det rör sig vanligtvis om bildannonser som drar användarnas uppmärksamhet bort från innehållet på webbsidan.

Kampanjer för videoannonser

Kom ihåg att YouTube också är en sökmotor. Med rätt sökord kommer du att hamna framför en video och störa användarens beteende tillräckligt mycket för att fånga deras uppmärksamhet.

Kampanjer för appannonser

Google App-kampanjer marknadsför din mobilapplikation genom en annons som visas på Google Search Network, YouTube, Google Play, Google Display Network med flera.
Du kan visa annonser som uppmuntrar din målgrupp att installera din app eller, om de redan använder den, att utföra en viss åtgärd i din app.
Till skillnad från andra annonstyper utformar du inte en appannonseringskampanj. Istället förser du Google med information om din app och målgrupp och lägger ett bud. Google gör resten för att få din app framför rätt ögon.

Kampanjer för shoppingannonser

En annan typ av Google-annons är Google Shopping-kampanjer. Shoppingkampanjer, liksom dessa andra typer av annonser, visas på SERP och innehåller detaljerad produktinformation som pris och produktbilder. Du kan köra en shoppingkampanj via Google Merchant Center, där du anger specifik produktinformation som Google hämtar från för att skapa dina shoppingannonser.
Istället för att marknadsföra ditt varumärke som helhet kan du med shoppingannonser marknadsföra specifika produkter och produktlinjer. Det är därför som du när du söker efter en viss produkt på Google ser annonser för olika märken dyka upp längst upp och/eller på sidan. Det här är vad jag ser när jag söker efter ”löparskor”. Annonserna i toppen är Google Sök-annonser, men de specifika produkter som annonseras på sidan är Shopping-annonser optimerade för sökordet ”löparskor”.

Hur du använder Google Ads

Är du övertygad om att du bör börja använda Google Ads? Bra. Det är enkelt att komma igång, men det krävs några få steg. Här är en steg-för-steg-guide för hur du sätter upp din första kampanj på Google Ads.

Konfigurera ditt Google Ads-konto

Först går du till Google Ads-hemsidan. Klicka på ”Starta nu” i det övre högra hörnet.
hur man använder Google Ads: skapa ett konto
Du blir ombedd att logga in med ett Google-konto eller skapa ett nytt.

Välj ditt företagsnamn och din webbplats

När du har loggat in kommer du till en sida där du anger ditt företagsnamn och din webbplats. Den webbadress som du anger är dit alla som klickar på din annons kommer att föras.

Välj ditt annonseringsmål

Välj sedan ditt huvudsakliga annonseringsmål. Du har fyra alternativ: Du kan välja mellan följande alternativ: Få fler samtal, fler försäljningar eller registreringar på webbplatsen, fler besök på din fysiska plats och fler visningar och engagemang på YouTube.

Utforma din annons

Nästa steg är att skapa din annons. Detta kräver kreativitet och kan vara lite utmanande.
Tack och lov ger Google dig tips om vad du ska skriva. Men det viktigaste är förstås att skriva en annons som lockar och konverterar din målgrupp
.

Lägg till nyckelordsteman

På nästa sida kan du välja nyckelord som matchar ditt varumärke. Google kommer att föreslå några åt dig; om du inte är bekant med sökordsforskning föreslår vi att du väljer de som Google har föreslagit till att börja med. När du har valt rätt nyckelord klickar du på ”Nästa”.

Ange annonsens plats

På nästa sida kan du välja den eller de platser där du vill att din annons ska visas. Det kan vara nära din fysiska adress eller någon annanstans.

Fastställ din budget

Här kan du antingen använda de budgetalternativ som Google erbjuder eller ange en specifik budget.

Bekräfta betalningen

Ange slutligen din faktureringsinformation.

Så enkelt är det att skapa din första Google-annons!

Som du kan se är det relativt enkelt (och snabbt) att skapa betalda kampanjer på Google, framför allt eftersom plattformen hjälper dig genom installationen och ger dig tips på vägen. Om du har skapat din annonstext och/eller dina bilder bör inställningen inte ta mer än 10 minuter.

Vad som kanske är mindre uppenbart är alla de ytterligare saker du behöver göra för att se till att dina annonser är optimalt inställda och lätt spårbara. Vi tar upp dessa tillsammans. Det här är de steg du tar när dina annonser har skickats in för granskning.

Länka ditt Google Analytics-konto

Du har troligen installerat Google Analytics på din webbplats (om inte, kan du läsa om hur du gör det på WordPress) så att du kan spåra trafik, konverteringar, mål och andra unika mätvärden. Du måste också koppla ditt Analytics-konto till Google Ads. Om du kopplar dessa konton blir det mycket enklare att spåra, analysera och rapportera mellan kanaler och kampanjer eftersom du kan visa dessa händelser på ett och samma ställe.

Lägg till UTM-tagar

UTM-koder (Urchin Tracking Module) används av Google för att spåra all aktivitet som är kopplad till en viss länk. Du har förmodligen sett dem förut – det är den del av en URL som följer efter ett frågetecken (”?”). UTM-koder talar om för dig vilket erbjudande eller vilken annons som ledde till en konvertering så att du kan spåra de mest effektiva delarna av din kampanj. UTM-koder gör det lättare att optimera dina Google Ads eftersom du vet exakt vad som fungerar.

Tricket är dock att lägga till dina UTM-koder på kampanjnivå när du konfigurerar dina Google Ads, så att du inte behöver göra det manuellt för varje annons-URL. Annars kan du lägga till dem manuellt med Googles UTM-byggare.

Skapa spårning för konvertering

Med konverteringsspårning kan du se exakt hur många kunder eller leads du har fått från dina annonskampanjer. Det är inte obligatoriskt att ställa in den, men utan den kommer du att gissa dig fram till hur mycket dina annonser ger avkastning på investeringen. Med konverteringsspårning kan du spåra försäljning (eller andra aktiviteter) på din webbplats, appinstallationer eller samtal från dina annonser.

Strategier för budgivning i Google Ads

När du har skapat dina annonskampanjer och har spårning på plats är det dags att börja lägga bud. Kom ihåg att din förmåga att rankas i Google Ads beror på hur du bjuder. Budbeloppet beror på din budget och dina mål, men det finns några strategier och budinställningar som du bör känna till när du startar din betalda kampanj.

Automatiserad vs. manuell budgivning

Du har två alternativ när det gäller att bjuda på dina sökord – automatiserat och manuellt. Så här fungerar de:

Automatiserad budgivning sätter Google i förarsätet och låter plattformen justera ditt bud baserat på dina konkurrenter. Du kan fortfarande ställa in en maximal budget och Google arbetar inom ett intervall för att ge dig den bästa chansen att vinna budet inom dessa begränsningar.
Manuell budgivning låter dig ställa in budbeloppen för dina annonsgrupper och nyckelord, vilket ger dig chansen att minska utgifterna för annonser med låg prestanda.

Budgivning på söktermer för varumärken

Varumärkesbaserade termer är termer med ditt företags eller unika produktnamn i dem, som ”HubSpot CRM”. Det finns många diskussioner om huruvida du ska bjuda på dina varumärkesbaserade termer eller inte. På ena sidan kan det ses som slöseri med pengar att bjuda på termer som sannolikt kommer att ge organiska resultat.

Å andra sidan ger budgivning på dessa termer dig domän över dessa sidor med sökresultat och hjälper dig att konvertera potentiella kunder som befinner sig längre fram på svänghjulet. Om jag till exempel har undersökt verktyg för livechatt och funderar mycket på HubSpot Live Chat, kommer en enkel sökning på ”HubSpot live chat software” att ge exakt det resultat som jag letar efter utan att behöva scrolla.

Det andra argumentet för att bjuda på dina varumärkesbegrepp är att konkurrenterna kan komma att bjuda på dem om du inte gör det, och på så sätt ta upp värdefull egendom som borde tillhöra dig.

Kostnad per förvärv (CPA)

Om tanken på att spendera pengar för att omvandla potentiella kunder till leads gör dig orolig kan du i stället fastställa en CPA och bara betala när en användare omvandlas till kund. Även om denna budstrategi kan kosta mer, kan du känna dig trygg med att du bara betalar när du får en betalande kund. Den här strategin gör det enkelt att spåra och motivera dina annonsutgifter.

Tips för Google ads

Nu när du vet hur du använder och konfigurerar en Google Ad-kampanj får du några korta tips eller bästa praxis för att skapa framgångsrika kampanjer.

Vi har tagit upp dessa i detalj i det här inlägget, men deras betydelse kan inte överdrivas. Använd det här som en checklista som du kan hänvisa till om och om igen.

1. Ha ett tydligt mål.

Det är viktigt att definiera dina mål innan du skapar annonsen, i stället för att först skapa en annons och sedan anpassa den till dina mål. Sätt dig ner tillsammans med ditt marknadsföringsteam för att förbereda en annonsplan och skapa SMART-mål för dina Google Ads-kampanjer.

2. Skapa en relevant landningssida.

När du uppmanas att lägga till din webbadress när du skapar din annons, se till att den webbadress du anger leder till en relevant landningssida. Om din annons är tillräckligt intressant för att bli klickad kan du omintetgöra allt det fina arbetet om den leder dem till en dålig landningssida.

Optimera därför dina landningssidor så att din annons hjälper till att omvandla en nyfiken besökare till en betalande kund. Kolla in vår landningssideguide så att du vet exakt hur du skapar bra landningssidor.

3. Använd rätt nyckelord.

Nyckelord är superviktiga, så det är helt rätt att du väljer de bästa för din annons.

Long-tail keywords är några av de bästa typerna av nyckelord eftersom de är väldigt specifika och kan rikta sig till ett företag.

Säg till exempel att du driver en kattklinik. Ett generiskt sökord som ”kattklinik” kommer inte att rikta sig till människor i ditt område, men något som ”kattklinik i Belvedere” kommer med större sannolikhet att locka till sig rätt målgrupp.

4. Automatisera processen.

Du kan maximera konverteringarna genom att optimera budgivningsprocessen. Verktyg som Smart Bidding kan öka eller minska buden åt dig, beroende på chansen till framgång.

Därför spenderar du bara pengar när chansen till framgång är större.

5. Använd annonsförlängningar.

Förlängningar kan höja din annonsprestanda ytterligare ett snäpp. Med dessa tillägg kan du specificera dina platser, tjänster, varor eller säljfrämjande åtgärder.

Du kan till exempel inkludera ett telefonnummer i din annons så att folk kan ringa dig för att fråga om dina tjänster direkt.

6. Använd negativa sökord.

Google Ads gör det möjligt för dig att inkludera negativa sökord. Att använda dessa nyckelord anger vad din produkt eller tjänst inte är, vilket förhindrar att du dyker upp i irrelevanta SERP:er.

Om du använder exemplet med kattkliniken kan du kanske bara ta hand om katter och inte hundar eller andra husdjur. I det här fallet kan du utesluta termer som ”hundar” och andra kvalificerande termer.

7. Mät och förbättra din strategi.

När du integrerar dina annonser med Google Analytics kan du spåra viktiga mätvärden som sidans popularitet, vilka sökord som ger mest trafik med mera.

Genom att samla in och analysera dessa och andra mätvärden kan du förbättra kvaliteten på dina annonser, öka dina konverteringar och öka intäkterna med tiden.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Google Ads? Boka en 30 min digital konsultation med en av våra Google Ads-specialister – helt gratis.