Digital marknadsföring, även kallad marknadsföring online, är marknadsföring av varumärken för att få kontakt med potentiella kunder med hjälp av internet och andra former av digital kommunikation. Detta omfattar inte bara e-post, sociala medier och webbaserad reklam, utan även text- och mediebudskap som marknadsföringskanal.
Om en marknadsföringskampanj involverar digital kommunikation är det i princip digital marknadsföring.