Om din webbplats inte rankas på Google finns det några olika orsaker till det. Men först ska du gå till Google och göra en ”site” sökning efter din webbplats.

t.ex. ”site:aftonbladet.se”

Om du ser din webbplats webbsidor listade vet du att din webbplats är indexerad. Anledningar till att din webbplats inte rankas kan vara följande:

Din webbplats är ny och har inte byggt upp tillräcklig auktoritet för att rankas för konkurrenskraftiga sökfrågor. Du kan inte lansera en webbplats och förvänta dig att den ska rankas för dina målfrågor över en natt, utan du måste visa att du förtjänar att rankas.
Ditt innehåll matchar inte sökarens avsikt eller saknar djupgående analys eller kvalitet jämfört med de sidor som rankas för de sökfrågor du tittar på. Du måste se till att de sidor du tillhandahåller är minst lika bra som, helst bättre än, det som redan rankas.
Om du inte ser någon av din webbplats sidor i listan betyder det att den inte har indexerats. Det kan bland annat bero på följande:

Det kan bero på följande orsaker: Din webbplats blockerar sökmotorerna från att söka efter den (vanligtvis i filen robots.txt) eller instruerar dem att inte indexera den (vanligtvis med hjälp av noindex-taggar). Om du löser dessa blockeringar bör din webbplats indexeras.
Din webbplats har lanserats mycket nyligen (inom några dagar) och du har inte skickat in webbplatsen till Google eller länkat till den någonstans, vilket innebär att den ännu inte har indexerats. Ställ in Google Search Console och begär indexering.
Din webbplats har fått en manuell bestraffning för hela webbplatsen för att ha brutit mot Googles riktlinjer för webbansvariga. Detta är sällsynt och osannolikt. Det krävs dock att du har använt dig av en mycket svart SEO-taktik för att detta ska inträffa.