Från SEO till KPI, från konverteringar till remarketing – vår ordlista kommer att guida dig genom den snabbt föränderliga världen av digital marknadsföring. Vi har tagit oss tid att förklara varje begrepp på ett tydligt och begripligt sätt, så att du kan känna dig trygg och självsäker när du navigerar bland dessa termer.

Lead

Ett lead är en potentiell kund som på något vis har interagerat med ett erbjudande genom att visa intresse för en produkt, tjänst eller det sälj- eller marknadsföringsmaterial som har producerats.

CTR – Click Through Rate

Klickfrekvens (Click-through rate anger hur många procent av användarna som klickar på en länk eller annons dividerat med antalet gånger länken eller annonsen har visats

CTR är en  viktigt  KPI för många marknadsförare.

SEM – Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring (SEM) är en metod som gör det möjligt för företag att få högre placering i sökmotorer genom att bjuda på söktermer.

SERP – Search Engine Results Page

Search Engine Results Page (SERP) är den lista med resultat som en sökmotor ger efter att en sökfråga har utförts. Om du letar efter var din webbplats rankas för ”bästa digitala marknadsföringsföretag”, kommer en SERP-rapport att visa att din webbplats rankas på plats 4. Det betyder att din webbplats ligger på fjärde plats (första sidan).

Bounce Rate

Procentandelen besökare på en webbplats som lämnar webbplatsen snabbt utan att klicka eller interagera med någon del av webbsidan. Om till exempel 100 personer besöker en webbplats och 50 av dem snabbt lämnar den, har webbplatsen en avvisningsfrekvens på 50 %. Webbplatser vill ha en så låg avvisningsfrekvens som möjligt, och genomsnittet ligger på 40-60 %.

Backlink

Backlinks är inkommande länkar till en webbsida. När en webbsida länkar till en annan webbplats kallas det för en backlink. Tidigare var backlinks det viktiga måttet för en webbplats rankning. En webbplats med många Backlink tenderade att rankas högre i alla primära sökmotorer, inklusive Google.

Landningssida

Landningssida är en webbsida som en användare landar på efter att ha klickat på en länk. Vissa landningssidor skapas i syfte att generera leads och andra sidor i syfte att styra trafikflödet på en webbplats.

CTA (Call to Action)

CTA är inom marknadsföring är en uppmaning till handling (call to action) en instruktion till användarna som är utformad för att framkalla en omedelbar reaktion, vanligtvis med hjälp av ett imperativt verb som ”ring nu”, ”ta reda på mer” eller ”besök en butik i dag”

Keyword

Keyword (nyckelord) menas de ord som du vill att din webbsida ska synas för på sökmotorer. För att generera möjligast mycket organiskt trafik till webbplatsen ska du analysera vilka nyckelord (sökord) du borde fokusera på.

 

Kostnad per klick (CPC)

Kostnad per klick anger hur mycket varje klick kostar i genomsnitt. Detta mått används inom marknadsföring online för benchmarking av annonsernas effektivitet och resultat.

Konvertering

När en besökare vidtar den önskade åtgärden när han eller hon besöker din webbplats kallas det för konvertering. Det kan vara ett köp, en medlemskapsregistrering, en nedladdning eller en registrering till nyhetsbrevet

Impression/ visning

En impression eller visning är ett mätvärde som används normalt inom annonsering för att visa ur många gånger en annons har blivit visad. Många gånger delas det in i unika visningar (Unique impressions) eller impressions. Antalet impressions säger något om hur mycket exponering du har fått på din annons.

Betald trafik

Trafik till en webbplats som drivs av betalda annonser, kampanjer eller kampanjer. Det kan vara annonser som placeras på Google, sociala medier, webbplatser, i appar eller var som helst där en kund kan se annonser på webben kallas för betald trafik.

On-page SEO

On-page SEO: On-page SEO är faktorer som du faktiskt själv kan påverka. Detta är faktorer så som kvalitén på din kod, hastigheten på sidan, sökord i texten/innehållet, taggar, osv. Sidans struktur och kvalité på innehållet kan göra en stor skillnad inom On-page SEO, och är helt klart de två avgörande faktorerna.  

Off-page SEO

Off-page SEO: Off-page SEO är faktorer som du själv inte styr över, alltså, sånt som kommer in utifrån. Detta inkluderar länkar från andra webbplatser, uppmärksamhet på sociala medier, och andra aktiviteter inom digital marknadsföring. Eftersom det inte är du själv som styr över dessa så kan det vara mycket svårare att påverka Off-page SEO än On-page SEO, så det viktigaste att tänka på är att hålla reda på antalet länkar som riktar sig till din sida, och kvalitén på dessa. Desto högre kvalité och relevans, ju mer kommer Google att gilla din sida.  

SEO – sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är en metod som ett företag använder för att optimera sin webbsida så att webbplatsen kan rankas högre på en sökmotors resultatsidor (SERP). Ju högre rankning, desto mer trafik genereras vanligtvis (om sökordet har trafik) och mer målinriktad trafik.

Title-elementet (titeltaggen)

Ett HTML-element som används för att beskriva det särskilda ämnet på en webbsida. Titeltaggarna visas i webbläsarens övre flikfält. När det gäller SEO är det bäst att ha definitiva titeltaggar som betonar dina viktigaste nyckelord, snarare än något grundläggande som ”hem”.

User Experience (användarupplevelse)

UX står för User Experience (användarupplevelse) och avser hur en användare interagerar med en webbplats eller app. UX kan formas genom att testa skillnader i CTA:er, färger, sidlayout, innehåll osv. för att öka konverteringsgraden. Att ha en bra UX är viktigt för att ha ett bra företag, eftersom det driver återkommande användare och engagemang.

User Interface (användargränssnitt)

UI står för User Interface (användargränssnitt) och är ett område som en användare interagerar med något genom en digital enhet. Ett bra UI ska vara flytande och bekvämt för de flesta människor att förstå.

Tracking code

Ett skript som vanligtvis placeras i rubriken, sidfoten eller tacksidan på en webbplats och som överför information till programvaruverktyg för datainsamling. Verktyg som Google Analytics och Google Ads använder spårningskoder för att spåra uppgifter om användare som besöker en webbplats

Organisk

Det är en källa till trafik till en webbplats som kommer genom att man klickar på ett obetalt sökresultat i en sökmotor. Organisk trafik är det primära måttet på en SEO-kampanj och omvandlas när en webbplats rankas bättre för nyckelord eller rankas för fler nyckelord i sökmotorerna.

Metabeskrivning (Meta Description)

En av metatagarna som beskriver webbsidan med 320 tecken. Metabeskrivningen är en viktig aspekt av en webbsida eftersom det är den som syns i Googles sökningar och andra sökmotorers resultat.

Metataggar  (meta tags)

HTML-utdrag som läggs till i koden på en webbsida och som innehåller kontextuell information för webbcrawlare och sökmotorer. Sökmotorer använder metadata för att avgöra vilken information från en webbsida som ska visas i deras resultat.

Crawler ( spindlar)

Det är en automatiserad programvara som söker igenom webbplatser. Namnet anger hur programvaran ” crawlar ” in i koden, vilket är anledningen till att de ibland också kallas ”spindlar”. Den används av Google för att få fram nytt innehåll och för att avgöra kvaliteten på webbsidor för deras index.

Sociala medier annonsering ( SMA)

Annonsering på sociala medie plattformar så som Facebook, Instagram, Pinterest, snapchat, TikTok, osv.

Kundsegmentering

Att dela upp marknaden i mindre grupper av kunder med gemensamma behov eller karaktärsdrag.

Positionering

Att definiera en produkts eller varumärkes unika värdeerbjudande i förhållande till konkurrenterna.

Varumärkesidentitet

Det unika och kännetecknande utseendet, känslan och stilen som identifierar ett varumärke.

 

Boka in en kostnadsfri konsultation eller läs mer om hur vi kan hjälpa er.